Upptäck en framtid mer effektiv
och anpassad efter era behov!
Låt oss leda er på vägen!

Frigör tid, få mer gjort,

Med rätt verktyg och ett strukturerat digitalt arbetssätt kan Ni frigöra tid och få mer gjort.

Vårt snabbast växande affärsområde står redo för en digital resa där vi tillsammans tar reda på hur just Ni kan jobba smartare och få mer gjort och mer tid över.

Informationsflödet,

Vi lever i en tid med en exponentiell informationstillväxt. I alla organisationer ökar informationsmängderna att hantera.

Utmaningar för en organisation är att i regel delas och används informationen av olika personer, avdelningar och funktioner.

Man arbetar med affärskritiska dokument. Vilka de är beror helt på vilken typ av verksamhet det gäller.

När dessa dokument hanteras uppstår det i regel en affärskritisk process.

För att få organisationen att fungera smidigt gäller att man har en plan för hur man hanterar informationsflödet. Vilka är dokumenten, hur hanteras de och var sparas de samt med vilken struktur och säkerhet sker det? Hur säkrar man åtkomst och tillgänglighet?

Utmaningar med informationssamhället,

Förr var det den allt högre växande pappershögen med dokument på skrivbordet eller behovet av att arkivera dokument i arkivrummet som utgjorde en utmaning i hantering.

Vad är dagens utmaningar med informationshanteringen?

De flesta företag har kvar pappersarkiveringen samtidigt som man har multipla lagringsytor digitalt.

De flesta företag har släppt struktur & index fritt - medarbetarna kan spara filerna där man vill och ange filnamn. Inte sällan har man personliga mappar som innehåller gemensamma dokument som fler är i behov av.

De flesta företag kämpar med att veta vilken version av dokumentet som är den senaste.

De flesta företag har flera system som skapar dokumentation, alla med sin speciella struktur och namngivning.

De flesta arbetstagare vill idag jobba mobilt. Arbetslivet idag måste kunna kombineras med ett privatliv och inte sällan hör man att man inte har åtkomst till de dokument man behöver om man inte är på kontoret.

Vi menar att kan man så ska man försöka strukturera och samla sin data, information och processer på ett ställe och minska antalet olika källor.

Konsultation & Rådgivning,

Vi hjälper våra kunder att kartlägga traditionella arbetsprocesser och informationsflöden för att sedan transformera till digitala arbetsprocesser.

Vi startar alltid med att inventera nuläget. För att sedan analysera vad som är bra och vad som kan förbättras.

Vår erfarenhet är att digital transformation av en verksamhet kan ske inom de flesta delar av organisationen.

För att maximera avkastningen på investering i tid och pengar måste man veta att det man väljer att genomföra kommer ge mest effekt.

Det förutsätter kunskap och erfarenhet. Vi har experterna som med nya ögon och idéer kan leda Er på vägen.

Förståelse & Insikt

Vi arbetar efter en tydlig metodik där vi tillsammans med Er genomför en förstudie där vi genom intervjuer, enkäter eller workshop kartlägger Era nyckeldokument, flöden och processer.

Ett beslutsunderlag,

All verksamhetsutveckling kräver att man har all fakta för att kunna fatta ett bra beslut.

Beslut utan insikt i nuläget tenderar aldrig att bli bra beslut.

Låt våra experter leda Er in i framtiden vad gäller effektiv och användarvänlig informationshantering.

Vill Du veta mera? Kontakta oss idag,

Klicka här

Våra affärsområden

XL Office Teams hemsida använder cookies. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. XL Office Team använder cookies för att analysera trafiken till och från vår website. Genom att stänga rutan godkänner du användandet av cookies. Kryssa rutan för att stänga fönstret. 

För och efternamn (Obligatorisk)Företag (Obligatorisk)E-post (Obligatorisk)Telefonnummer (Obligatorisk)

Användarnamn:Lösenord: