Våra kommande event, låt dig inspireras

Varmt välkommen att anmäla Er till våra inspirerande event.

Mer info om eventet får ni efter val i rullistan eller när du klickat på önskad kalenderbild.
Välj det event som är intressant och läs mer.

När ni anmält er skickar vi en bekräftelse samt en kalenderpåminnelse som du lägger in i din kalender.
Om eventet är ett webinar kommer ni att få en länk för detta dagen innan eventet.

Vad kul att Du vill delta på

Digital Signering - 2021-01-28

Välkommen till ett seminarium med inspiration kring hur man med kunskap och rätt verktyg kan bli mer digital i sina arbetssätt.

DIGITAL SIGNERING ÖKAR EXPONENTIELLT
Vi kommer visa på en digital lösning som ger er fördelen av minskad nedlagd tid på signeringsprocessen oavsett om det är ett uppdragsintyg, anställningsavtal eller ett serviceavtal.

Innebörden kan också vara förkortad rekryteringstid genom att allt signeras digitalt, inga papper skickas med posten, ökad försäljning genom att man kan signera direkt på en Ipad, godkännanden av olika uppdrag vid till exempel renoveringar. Säkerhetsställa att rätt person efterfrågar information genom signering med Bank ID av formulär.

Möjligheterna är oändliga och kan underlätta mycket av det dagliga arbetet.

KORTA FAKTA:
När: 2021-01-28 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 25/1

Vad kul att Du vill delta på vårt webinar

Digital HR - 2021-02-18

Välkommen till ett ett webinar fyllt med inspiration kring hur man med kunskap och kompetens kan bli mer digital i sina arbetssätt och transformera återkommande processer till digitala - GDPR säkrade arbetssätt.

GDPR SÄKRADE ARBETSSÄTT
Vi kommer förevisa de verktyg och tjänster som XL dagligen hjälper flera av våra kunder att implementera för att säkerställa en
informationshantering i linje med GDPR.

KORTA FAKTA:
När: 2021-02-18 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Robotics, automatiserade flöden - 2021-06-10

Din digitala medarbetare

Arbeta snabbare och smartare genom att omvandla dina affärsprocesser till automatiserade flöden.

Automatisera manuell datainmatning och komplettera din befintliga affärsprocess med robotautomation, en intelligent digital arbetsstyrka som eliminerar datainmatningsfel, levererar 100 procents noggrannhet och raderar behandlingstider - till en bråkdel av kostnaden för en mänsklig arbetskraft.

Inte bara kommer du omedelbart att dra nytta av en snabb implementering och snabb avkastning på investerat kapital, utan du kommer att befria anställda från datainmatning för att ge en bättre kundupplevelse.

På detta seminarium kommer vi presentera hur man med modern teknik kan förvandla sina manuella arbetsprocesser som till exempel orderhantering och andra återkommande uppgifter till digitala.

KORTA FAKTA:
När: 2021-06-10 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 8/6
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

eC Printportal - 2021-04-22

Välkommen till ett webinar där vi visar vårt verktyg för enklare maskinhantering och smartare inköp.

Inom samtliga av våra arbetsområden där vi supporterar och hjälper våra kunder handlar det främst om förståelse, enkelhet och effektivisering. Vi försöker ständigt att utveckla och konsultera alla våra kunder för att dom skall uppnå den högsta möjliga potential inom sitt affärsområde och för att dom ska slippa tänka på onödiga pusselbitar som skrivare, fungerande dokumenthantering och rutiner kopplade till inköp.

eC Printportal ett dynamiskt verktyg där vi kan addera tjänster som med tiden kommer vara navet i vår framtida dialog med kunder och eran nyckel till översikt, support, enkel hantering av tillbehör kopplat till skrivarna och även en portal för inköp kopplat till er organisation.

Att samla alla funktioner på ett och samma ställe kommer inte med tiden bara löna sig, det kommer att tillföra kortare ledtider, möjligheter till enkel hantering av support, samlande av företagets alla maskiner samt statistik för att alltid ha 100% koll.

KORTA FAKTA:
När: 2021-04-22 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 20/4
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Uniflow Follow Me Print - 2021-05-20

Välkommen till ett seminarium fylld med inspiration kring hur man med kunskap och kompetens kan få en driftsäkrare och mer användarvänlig utskriftsmiljö som samtidigt är säker både sett till IT säkerhet och dataskydd.

ALLT FÖR MÅNGA SKRIVARE ÄR INTE LÅSTA PÅ ETT SÄKERT SÄTT

Hos många företag är skrivare en ”öppen dörr” in till nätverket då de flesta är anslutna till nätverk och ofta saknar säkerhetsrestriktioner. Hotet är verkligt.

En nätverksansluten enhet har samma sårbarhet som alla slutpunkter i ett nätverk. Innebörden är att en skrivare kan såväl innebära en oskyddad ingångspunkt för en cyberattack, som kan leda till att obehöriga kan få tillgång till en organisationsinformation och system. Det är även vid skrivaren som information oavsiktligt sprids om man inte använder en lösning för identifierad utskrift. Efter GDPR är det ett krav hos de flesta.

Vi går igenom våra senaste lösningar för att säkerställa en ökad säkerhetsnivå utan att det påverkar användarvänlighet och driftsäkerhet. Vi visar ny teknologi från våra samarbetspartners och ger våra bästa rekommendationer baserat på 30 års erfarenhet.

KORTA FAKTA:
När: 2021-05-20 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 18/5
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Digitalisera Arkiv - 2021-06-10

Digitalisera arkivet och få tillgång till all historik digitalt
De flesta företag och organisationer är idag digitala i sin dokumenthantering.
Dokument skapas och lagras digitalt, helt utan att som tidigare skrivas ut och arkiveras i en pärm för att slutligen hamna i ett arkivrum. Det är en utveckling som både är bra för miljön som för organisationen då åtkomsten till informationen är blixtsnabb när man väl behöver återsöka dokumenten.

Utmaningen för de flesta är dock tydlig.
• Vad ska man göra med det analoga arkivet och papperspärmarna?
• Hur gör man med all historik?

Många är idag tvungna att arbeta från kontoret då den information de varit i behov av dagligen endast finns i pärmar på kontoret. Detta trots att man i övrigt har verktygen och systemstöd som möjliggör distansarbete och mobilt arbete.

En enkel fråga allt fler ställer sig, hur ska vi få vårt arkiv att bli digitalt?

Vi hjälper er att bli digitala
Under det här webinaret går vi igenom olika processer för att bli mer digitala samt vilka fördelar det medför.

KORTA FAKTA:
När: 2021-06-10 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 08/06
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Sommaruppehåll

Vi är tillbaka med nya webinar i augusti.
Glad sommar!

Vad kul att Du vill delta på

Digital Signering - 2021-08-26

Välkommen till ett seminarium med inspiration kring hur man med kunskap och rätt verktyg kan bli mer digital i sina arbetssätt och transformera återkommande manuella processer till digitala.

DIGITAL SIGNERING ÖKAR EXPONENTIELLT
Vi kommer visa på en digital lösning som ger er fördelen av minskad nedlagd tid på signeringsprocessen oavsett om det är ett uppdragsintyg, anställningsavtal eller ett serviceavtal.

Innebörden kan också vara förkortad rekryteringstid genom att allt signeras digitalt, inga papper skickas med posten, ökad försäljning genom att man kan signera direkt på en Ipad, godkännanden av olika uppdrag vid till exempel renoveringar. Säkerhetsställa att rätt person efterfrågar information genom signering med Bank ID av formulär.

Möjligheterna är oändliga och kan underlätta mycket av det dagliga arbetet.

KORTA FAKTA:
När: 2021-08-26 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 25/8
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Print som tjänst - 2021-09-23

Välkommen till ett seminarium fylld med inspiration kring hur man med kunskap och kompetens kan få en driftsäkrare och mer användarvänlig utskriftsmiljö som samtidigt är säker både sett till IT säkerhet och dataskydd.

Vi synliggör isberget inom Print

Enligt forskare är det endast en tiondel av ett isberg som syns ovanför vattenytan.

Vår erfarenhet är att man kan göra den liknelsen för de upplevelser som många företag har kring sin printlösning.

Isberget uppstår när det som först såg billigt ut visar sig vara dyrt. Kostsamt såväl vad avser direkta kostnader relaterade till utskrifterna men även de indirekta kostnaderna som uppstår när en skrivare/kopiator inte fungerar som förväntat.

XLs arbetssätt för att skapa Stockholms mest nöjda kunder inom skrivarlösningar är att inventera nuläget, analysera och presentera ett beslutsunderlag baserat på fakta.

Inte sällan kan vi synliggöra isberget och både sänka kostnaderna samtidigt som vi ökar driftsäkerhet och användarvänlighet.

KORTA FAKTA:
När: 2021-09-23 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 22/9
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Digitala dokument - 2021-10-21

Flöden & säkerhet
Information kommer inom kort

KORTA FAKTA:
När: 2021-10-21 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 20/10
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Vad kul att Du vill delta på

Storformat - 2021-11-18

Information kommer inom kort

KORTA FAKTA:
När: 2021-11-18 kl.11:00-11:45
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 17/11
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.

Vad kul att Du vill delta på

Digitalisera Arkiv - 2021-12-09

Digitalisera arkivet och få tillgång till all historik digitalt
De flesta företag och organisationer är idag digitala i sin dokumenthantering.
Dokument skapas och lagras digitalt, helt utan att som tidigare skrivas ut och arkiveras i en pärm för att slutligen hamna i ett arkivrum. Det är en utveckling som både är bra för miljön som för organisationen då åtkomsten till informationen är blixtsnabb när man väl behöver återsöka dokumenten.

Utmaningen för de flesta är dock tydlig.
• Vad ska man göra med det analoga arkivet och papperspärmarna?
• Hur gör man med all historik?

Många är idag tvungna att arbeta från kontoret då den information de varit i behov av dagligen endast finns i pärmar på kontoret. Detta trots att man i övrigt har verktygen och systemstöd som möjliggör distansarbete och mobilt arbete.

En enkel fråga allt fler ställer sig, hur ska vi få vårt arkiv att bli digitalt?

Vi hjälper er att bli digitala
Under det här webinaret går vi igenom olika processer för att bli mer digitala samt vilka fördelar det medför.

KORTA FAKTA:
När: 2020-12-17 kl.10:30-12:00
Var: Webinar där anmälda deltagare erhåller en länk dagen innan.
Anmälan: OSA 15/12
Observera att namn och eventuell bild kommer vara synliga för samtliga deltagare i MS Teams.


Anmäl dig här

Företag
Ditt namn
Befattning
Telefon
E-post
Övrig info

Detta webinar är redan genomfört

APRIL

eC Printportal - Maskinhantering och smarta inköp

2021-04-22 kl.11:00-11:45
OSA 20/4

MAJ

Uniflow - Follow Me Print

2021-05-20 kl.11:00-11:45
OSA 18/5

JUNI

Robotics, automatiserade flöden

2021-06-10 kl.11:00-11:45
OSA 8/6

Våra affärsområden

XL Office Teams hemsida använder cookies. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. XL Office Team använder cookies för att analysera trafiken till och från vår website. Genom att stänga rutan godkänner du användandet av cookies. Kryssa rutan för att stänga fönstret. 

För och efternamn (Obligatorisk)Företag (Obligatorisk)E-post (Obligatorisk)Telefonnummer (Obligatorisk)

Användarnamn:Lösenord: