Arbeta digitalt, Strukturera Er data och accelerera Era processer

Därför ska man arbeta med digital struktur,

Vi har exponentiellt ökande informationsmängder att hantera.

Digital struktur ger Er stärkt konkurrenskraft med effektiva processer.

Fokusera på värdeskapande aktiviteter istället för rutinuppgifter.

Korta Era ledtider.

Förbättra kvalitet i Ert arbete.

Önskemål som organisation,

I alla processer krävs att man har ett strukturerat arbetssätt. Man behöver veta vad man ska göra och hur man ska göra det.

Ett ostrukturerat arbetssätt uppstår lätt när man är personberoende. Processen eller uppgifterna kan inte tas över av någon annan utan att det sker en överlämning.

Det blir inte då Hållbart och det är inte heller funktionsinriktat.

Så vill man säkra att det är säkert måste man tänka igenom, strukturera och införa en rutin med tydligt dokumenterade instruktioner.

Gör man processen så enkel som möjligt kan man nå vinster i såväl effektivitet som i produktivitet.

Hållbart.

Funktion framför person.

Säkert.

Regelefterlevnad.

Effektivitet & Produktivitet.

Användarvänligt.

Krav som organisation på ett informationshanteringssystem,

Införa struktur.

Blixtsnabb återsökning.

Säkerhet & Säkert (Åtkomst, versionshantering, backup).

Skalbart.

Mobilitet.

Privacy By design (GDPR).

Integrera med affärssystem.

Enkelt att använda & implementera

XL Informationshantering, en molntjänst för ett hållbart digitalt arbetssätt

En molntjänst för digital informationshantering,

Vår molntjänst tillåter Er att spara, hantera och processa Er affärsinformation på ett effektivt, användarvänligt och informationssäkert sätt genom hela Er organisation.

Tjänsten är användarvänlig med antingen ett interaktivt webbgränssnitt, app för både iOS och Android och en klientversion att arbeta utifrån.

Tjänsten kan integreras med samtliga affärssystem på marknaden.

Funktionalitet,

Arkivering

Analys & BI

Tolkning

Akthantering

Samarbete

Automatisering

Digital signatur

Integration

Mobilitet/App

Portal

Workflow

META Taggar,

Systemet har en kraftfull arkiv- och sökfunktion och 100% träffsäkerhet då all data som läggs in i systemet kan OCR tolkas och specifika sökord kan definieras likt META Taggar.

Ni kommer kunna höja Er servicegrad genom att Ni får en blixtsnabb återsökning av dokument och annan information.

Koppla mot affärssystem och få ifyllnad per automatik.

Integrera med Office 365 / MS Office,

När man använder klientversionen integreras systemet med MS Office / Office 365 (Outlook, Word, Excel och Powerpoint mfl) med funktionen Office Links.

En ny flik blir då tillgänglig i t.ex. Word.

Ni kan såväl öppna och spara dokument in i tjänsten utan att behöva starta tjänsten. Datan ligger lagrad i molnet och kommunikationen sker säkert.

Att arkivera korrespondens i outlook har aldrig varit enklare.

Ett högerklick och välj att spara in i tjänsten så hamnar mailet direkt under kontaktens akt, kundkort eller leverantörsflik.

Förenkla och höj kvalitén vid skanning,

En app integreras i Multifunktionsskrivaren

Hårdvara och mjukvara integreras då med varandra

Pdf blir OCR tolkad och sökbar

Beroende på valt dokument att skanna visas indexfält att fylla i för att kunna arkivera på rätt plats direkt. Ni väljer vad som ska vara obligatoriska fält respektive valfria

Arbeta varifrån Ni vill med mobil app till iOS och Android,

Återsök Era dokument oavsett var Ni befinner Er

Hantera tilldelade arbetsuppgifter direkt i mobilen

Låt verksamheten bli digital i sina affärsprocesser

Säkerhet & Säkert,

Ni har kontroll över er data

Versionshantering

Behörighetsstyrning mha Active Directory (AD)

Privacy By Design

Privacy By Default

Workflow / Arbetsflöden,

Distribuera uppgifter

Driv på och följ upp utan tidsåtgång

Öka kvalitén i arbete och process

Minska risken för fel med kontroller

Korta ledtider för att hantera uppgifter

Systemet kan automatisera rutinuppgifter

Minska intern administration

Vill Du veta mera? Kontakta oss idag,

Klicka här

Våra affärsområden

XL Office Teams hemsida använder cookies. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. XL Office Team använder cookies för att analysera trafiken till och från vår website. Genom att stänga rutan godkänner du användandet av cookies. Kryssa rutan för att stänga fönstret. 

För och efternamn (Obligatorisk)Företag (Obligatorisk)E-post (Obligatorisk)Telefonnummer (Obligatorisk)

Användarnamn:Lösenord: